IB Ateitis

Personalo skyrius 0

Personalo skyrius

Personalo skyrius ersonalo skyrius tai IB „Ateitis“ bendroji administracija. Personalo skyriuje dirba 3-4 darbuotojai (skyriaus vadovas(-ė) ir vadybininkai(-ės). Įdarbinus žmogų, personalo darbuotojai praveda pokalbį su naujai įdarbintu darbuotoju, supažindina su darbo vieta, supažindina su civilinės ir darbo saugos reikalavimais, pravesdami bendrąjį ir darbo vietos instruktažus. Personalo skyriaus darbuotojai atsakingi už įmonės organizacinę veiklą; jie koordinuoja išorinius ir vidinius įmonės ryšius, organizuoja įvairius renginius, darbuotojų susirinkimus, skleidžia informacija apie įmonę, apskaičiuoja darbo užmokestį, nuolat papildo įrašus asmens kortelėse, registruoja, paskirsto gaunamą ir išsiunčiamą korespondenciją, renka...


Skaityti daugiau...
Pardavimų skyrius 0

Pardavimų skyrius

Pardavimų – rinkodaros skyrius – sujungia vientisą įmonės partnerių gamybines ir komercinės veiklos valdymo filosofiją, strategiją ir taktiką, padedant tenkinti tam tikrus konkrečių vartotojų poreikius organizuojant prekių ir paslaugų pardavimą. Pardavimų – rinkodaros skyriuje dirba 3-4 asmenys: padalinio vadovas(-ė) ir vadybininkai(-ės). Pardavimo – rinkodaros skyriaus darbuotojai atlieka šiuos darbus: Organizuoja rinkos tyrimus. Tiria vartotojų nuomonę apie firmą ir jos prekes ar paslaugas. Ruošia firmos katalogą, įvairius lankstinukus ir reklaminius bukletus. Tvarko pardavimo dokumentus. Analizuoja firmos pardavimus. Dalyvauja koreguojant verslo planą. Organizuoja pasiruošimą mugei....


Skaityti daugiau...
Pirkimų skyrius 0

Pirkimų skyrius

Pirkimo skyriuje dirba trys darbuotojai. Šiam skyriui vadovauja pirkimų skyriaus vadovas ir jam pavaldūs vadybininkai. Darbuotojai turi būti orientuoti į rinką, nes rinka nėra tai ką nuperkame parduoti, bet nuperkame tai, ką galime parduoti. Prekių pirkimas yra viena iš keturių prekybos įmonės veiklos sričių. Juo prasideda įmonės veiklos procesas. Prekių pirkimas priklauso nuo paklausos ir nuo pasiūlos. Pirkimų skyriuje studentai atlieka tokius darbai: Ieško firmai reikalingų prekių ar paslaugų poreikį, atrenka tiekėjus; Užsakinėja iš kitų firmų katalogus; Registruoja pasiūlymus ir tvarko pirkimų dokumentus;...


Skaityti daugiau...
Apskaitos skyrius 0

Apskaitos skyrius

Šiame skyriuje fiksuojamos finansinės – ūkinės operacijos, apskaičiuojami veiklos rezultatai. Vadovaudamiesi teisės aktais ir apskaitos standartais studentai atlieka šias funkcijas: Fiksuoja ūkines ir finansines operacijas bendrajame žurnale. Apskaičiuoja darbo užmokestį. Kaupia informaciją finansinės atskaitomybės sudarymui. Taiko kompiuterizuotą apskaitos programą „Stekas-apskaita“. Atsiskaito „SimuLith“ bankui, įstaigoms už išlaidas ir paslaugas. Sudaro teisingą firmos veiklos išlaidų sąmatą. Kontroliuoja, kad ūkinių operacijų dokumentai būtų tinkamai parengti ir ūkinės operacijos būtų teisėtos. Sudaro ir pateikia buhalterinę ir finansinę atskaitomybę. Apskaičiuoja ir analizuoja finansinės veiklos rodiklius. Sudaro metinį balansą...


Skaityti daugiau...