Pirkimų skyrius

Pirkimo skyriuje dirba trys darbuotojai. Šiam skyriui vadovauja pirkimų skyriaus vadovas ir jam pavaldūs vadybininkai. Darbuotojai turi būti orientuoti į rinką, nes rinka nėra tai ką nuperkame parduoti, bet nuperkame tai, ką galime parduoti. Prekių pirkimas yra viena iš keturių prekybos įmonės veiklos sričių. Juo prasideda įmonės veiklos procesas. Prekių pirkimas priklauso nuo paklausos ir nuo pasiūlos.
Pirkimų skyriuje studentai atlieka tokius darbai:

  • Ieško firmai reikalingų prekių ar paslaugų poreikį, atrenka tiekėjus;
  • Užsakinėja iš kitų firmų katalogus;
  • Registruoja pasiūlymus ir tvarko pirkimų dokumentus;
  • Atlieka visas atsargų kontrolės operacijas;
  • Kontroliuoja gaunamas prekes;
  • Pildo muitinės importo dokumentus.