Apskaitos skyrius

Šiame skyriuje fiksuojamos finansinės – ūkinės operacijos, apskaičiuojami veiklos rezultatai. Vadovaudamiesi teisės aktais ir apskaitos standartais studentai atlieka šias funkcijas:

 • Fiksuoja ūkines ir finansines operacijas bendrajame žurnale.
 • Apskaičiuoja darbo užmokestį.
 • Kaupia informaciją finansinės atskaitomybės sudarymui.
 • Taiko kompiuterizuotą apskaitos programą „Stekas-apskaita“.
 • Atsiskaito „SimuLith“ bankui, įstaigoms už išlaidas ir paslaugas.
 • Sudaro teisingą firmos veiklos išlaidų sąmatą.
 • Kontroliuoja, kad ūkinių operacijų dokumentai būtų tinkamai parengti ir ūkinės operacijos būtų teisėtos.
 • Sudaro ir pateikia buhalterinę ir finansinę atskaitomybę.
 • Apskaičiuoja ir analizuoja finansinės veiklos rodiklius.
 • Sudaro metinį balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.
 • Nagrinėja skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir ruošia atsakymus.
 • Finansų skyriaus darbas yra pilnai kompiuterizuotas. Firmos buhalteriniai dokumentai saugojami, pagal reikalavimus formuojami į bylas ir nustatyta tvarka perduodami į firmos archyvą.