Personalo skyrius

Personalo skyrius tai PMF „Ateitis“ bendroji administracija. Personalo skyriuje dirba 3-4 darbuotojai (skyriaus vadovas(-ė) ir vadybininkai(-ės).
Įdarbinus žmogų, personalo darbuotojai praveda pokalbį su naujai įdarbintu darbuotoju, supažindina su darbo vieta, supažindina su civilinės ir darbo saugos reikalavimais, pravesdami bendrąjį ir darbo vietos instruktažus.

Personalo skyriaus darbuotojai atsakingi už įmonės organizacinę veiklą:

  • jie koordinuoja išorinius ir vidinius įmonės ryšius,
  • organizuoja įvairius renginius, darbuotojų susirinkimus,
  • skleidžia informacija apie įmonę,
  • apskaičiuoja darbo užmokestį,
  • nuolat papildo įrašus asmens kortelėse,
  • registruoja, paskirsto gaunamą ir išsiunčiamą korespondenciją,
  • renka vyriausybės nutarimus ir normatyvinių dokumentų medžiagą,
  • paruošia darbuotojų asmens bylas archyvavimui.